Privacyverklaring

Privacybeleid

 

Union Salsa Dance Company Union Salsa Dance Company, gevestigd aan Biltstraat 37 3572AD Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.unionsalsadancecompany.nl

Biltstraat 37, 3572AD Utrecht

+31637303065

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Union Salsa Dance Company verwerkt je persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@unionsalsadancecompany.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Union Salsa Dance Company verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Union Salsa Dance Company bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Mocht je vragen hebben over de precieze bewaartermijn, stuur gerust een mail naar info@unionsalsadancecompany.nl

 

Juridische grondslag voor het bewaren van de gegevens

Wij verwerken jouw gegevens op basis van de volgende gronden: jouw toestemming (die je trouwens altijd weer kunt intrekken), noodzaak voor de uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst of (pre)contractuele verhouding (zoals het gebruik van je e-mailadres om een aangevraagde cursus te bevestigen) en de “gerechtvaardigde belangen” van Union Salsa Dance Company of een derde. We kunnen ook een wettelijke plicht hebben om je gegevens te verwerken, bijvoorbeeld wanneer we fraude vermoeden.

Wanneer we je gegevens verwerken op basis van een “gerechtvaardigd belang” vinden wij dat de belangen van Union Salsa Dance Company of een derde zo’n verwerking rechtvaardigen. Uiteraard zullen we in zo’n geval redelijke stappen ondernemen om te voorkomen dat andere afgewogen belangen (zoals jouw privacy) onnodig worden geschaad. “Gerechtvaardigd belang” is bijvoorbeeld informatie verwerken om onze website en app te beveiligen.

Als je vragen hebt over de verwerkingen op basis van deze grondslag of gebruik wilt maken van je recht van verzet (want dat heb je uiteraard, onder andere als je vindt dat wij niet genoeg rekening houden met jouw belangen), dan kun je ons altijd mailen op info@unionsalsadancecompany.nl

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Jouw privé gegevens zijn en blijven privé Union Salsa Dance Company verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Natuurlijk heb je een aantal rechten wat betreft jouw privacygevoelige gegevens. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Union Salsa Dance Company en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je

 

toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@unionsalsadancecompany.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Natuurlijk hopen wij dat je volledig tevreden bent en mocht dit onverhoopt niet zo zijn dat je eerst contact met ons neemt. Toch wil Union Salsa Dance Company je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Union Salsa Dance Company neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Zo hebben alleen de bevoegde medewerkers toegang tot jouw gegevens en hebben we de noodzakelijke beveiligingsprogramma’s actief op onze apparatuur. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@unionsalsadancecompany.nl

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Union Salsa Dance Company gebruikt  technische en functionele cookies. Daarnaast ook analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Wij maken gebruik van zogenaamde ‘third party cookies’. Dat gebeurt via de buttons van deze diensten, zoals Facebook, die u op de websites ziet om de content te promoten (“vind ik leuk”). Indien u behoefte heeft aan meer informatie over de cookies van social media partijen verwijzen wij u naar de verklaringen op de sites van deze partijen. Deze verklaringen kunnen mogelijk in verloop van tijd veranderen en hierop heeft de Union Salsa Dance Company geen invloed.

 

 

Wijzigingen van dit privacy- en cookiebeleid

Dit privacybeleid en cookiebeleid kan wijzigen. Bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe wet- of regelgeving. De laatste, actuele versie van het privacybeleid vind je altijd op www.unionsalsadancecompany.nl Daarin zetten we ook steeds de laatste datum van wijziging.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.